Algemene Voorwaarden Oefenruimte

Reserveren

  • Aan het maken van een online reservering kunnen geen rechten worden ontleend. Popcollege Zutphen behoudt zich het recht voor om een online gemaakte boeking te annuleren.
  • Als een band niet komt dagen voor een reservering is de vertegenwoordiger/bandleider het bedrag voor het gebruik van de oefenruimte verschuldigd aan Popcollege Zutphen.
  • De bijdragen voor het gebruik van de ruimtes en/of materialen kan halfjaarlijks aangepast worden. Dit ter beoordeling van Popcollege zutphen
 Apparatuur en ruimte
  • Behandel de apparatuur met zorg. Schade toegebracht aan de ruimte, materialen of locatie worden verhaald op de bandleider/vertegenwoordiger.
  • Constateer je gebreken of defecten aan de ruimtes en materialen? Meld dit dan direct bij de beheerder van Popcollege Zutphen
  • Hou de oefenruimte schoon. Bij het niet schoon achterlaten van de ruimtes/materialen volgt een waarschuwing. Na drie waarschuwingen binnen een jaar volgt een boete van €50,-schoonmaakkosten en na de vierde waarschuwing zal de toegang tot de ruimtes ontzegd worden.
  • Sluit tijdens de pauze de ruimtes af. Beschadiging of diefstal van de materialen tijdens de huurperiode worden verhaald op de bandleider/vertegenwoordiger.
  • Popcollege Zutphen draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen van de gebruikers van ruimtes/materialen, toegebracht door derden of door andere oorzaken. De bands met eigen materialen/instrumenten dienen zelf een verzekering af te sluiten.
Huisregels
  • Als oefenruimtegebruiker dien je je te houden aan de huisregels van Popcollege Zutphen. Volg ten allen tijd de aanwijzigingen van medewerkers van Popcollege Zutphen op.