Huisregels

Huisregels
Popcollege Zutphen richt zich op het geven van (pop)muzieklessen en workshops, informatie en advies voor muzikanten, opname van demo’s/cd’s en verhuur van een oefenruimte.

In het Popcollege ben je verplicht je te houden aan de huisregels en gebruiksregels van Popcollege Zutphen en dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

1. In Popcollege Zutphen geldt een legitimatieplicht. Indien een medewerker  je vraagt je te legitimeren, dien je een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2. Bij toegangscontrole of fouillering dien je mee te werken. Weiger je dit, dan kan je de toegang ontzegd worden.

3. Eigen drank of etenswaar meebrengen is niet toegestaan.

5. Handel in en gebruik van soft- en harddrugs en alcohol is ten strengste verboden.

6. Op elke vorm van agressief of discriminerend gedrag volgt een ontzegging.

7. Glaswerk en drankjes moeten in het gebouw blijven.

8. Wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn niet toegestaan.

9. Huisdieren zijn niet toegestaan.

10. Houd rekening met elkaar en met de buren, overlast in de omgeving van Popcollege Zutphen wordt niet toegestaan.

11. Binnen mag niet gerookt worden.

12. Overtreding van deze regels kan uitzetting tot gevolg hebben.

13. Van overtreding van de wet, zoals vernieling, diefstal of openlijke geweldpleging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en hierop volgt een ontzegging van de toegang.