Muziektheorie

spelendenotjesMuziektheorie is de leer van systematiek in muziek. Basisbegrippen hierbij zijn onder meer melodie, harmonieleer, contrapunt, toonladder, interval, akkoord, ritme, vormleer.
Er was eerst muziek en toen hebben een aantal mensen bedacht dat er systematiek in te ontdekken valt en hebben de muziek ‘ge-theoretiseerd’. Dat maakt het makkelijker om muziek te leren en te componeren. Een aantal bekenden zijn:

Aristoxenos (van Tarente) (Grieks: Ἀριστόξενος) (Tarente, ca 360 v. Chr. – ca. 300 v. Chr.) was een Griekse filosoof van de Peripatetische School uit de 4e eeuw v.Chr., die tevens de oudste, bij naam bekende, Europese muziektheoreticus is. Hij was een leerling van Aristoteles.
Gioseffo Zarlino (Chioggia, 31 januari of 22 maart 1517 – Venetië, 4 februari 1590) was een Italiaans muziektheoreticus en Renaissancecomponist. Hij is waarschijnlijk de bekendste muziektheoreticus tussen Aristoxenus en Rameau, en leverde een belangrijke bijdrage aan de theorie van contrapunt en stemming.
Jean-Philippe Rameau (Dijon, 25 september 1683 – Parijs, 12 september 1764) was een van de belangrijkste barokcomponisten in het algemeen en van Franse componisten in het bijzonder. Hij was niet alleen organist, klavecinist en muziekpedagoog maar geldt als een zeer belangrijk muziektheoreticus wiens invloed tot op de huidige dag doorwerkt. Naast Jean-Baptiste Lully werd hij als hoofdrepresentant van het Ancien Régime gezien. Zijn omvangrijk muziektheoretisch oeuvre is de basis voor de functionele harmonieleer.

O.a. dankzij het werk van deze mensen kunnen muzikanten spreken over een c-majeur zeven, of een D mol dertien, of een Dorische ladder, of kruis negen, oneven maatsoort, toonsoort, etc. En begrijpen ze elkaar ook!
Muziektheorie is vooral leuk als je zingt of een instrument bespeelt. Je leert dan hoe een lied of een song in elkaar steekt, waarom sommige noten heel mooi bij elkaar passen, maar andere weer niet, wat een blues schema is, wat jazzers met een 2-5-1 schema bedoelen en hoe je dat speelt of daarbij zingt. Dan heb je er echt heel veel aan.

Docent: Berry Vink