Over het Popcollege

Het Popcollege is een groeiende muziekschool in Zutphen. Als Popcollege vinden wij het belangrijk om een belangrijke schakel in de cultuur en muziekeducatie te zijn voor: kids, jongeren, volwassenen en ouderen.

Ontstaan:
Het Popcollege is eind 2014 opgericht door Luuk Nengerman. Nadat hij in 2010 gestart was met lesgeven, kreeg Luuk eind 2013 de gelegenheid ruimte te kunnen huren op de Stoven te Zutphen. Al gauw ging dit als een lopend vuurtje en werden 10 leerlingen al tegen de 40 leerlingen. Steeds vaker kwamen er aanvragen voor andere instrumenten. Begin 2014 is Luuk de eerste gesprekken met vakbekwame muziekvrienden aangegaan. Zo zijn de eerste stappen voor het Popcollege gezet. Begin 2015 is de naam Popcollege aan het geheel gegeven en is de school uitgegroeid toe een bloeiende onderneming met inmiddels 5 docenten en over de 100 leerlingen.

In het relatief korte bestaan van Het Popcollege heeft de moderne manier van lesgeven zich enorm bewezen. Doordat onze docenten ook werkzaam zijn als uitvoerend artiest in de praktijk zijn zij uitstekende ambassadeurs van de Nederlandse Popmuziek/cultuur. Geen een leerling heeft hetzelfde programma maar er wordt gekeken naar het individu. Muziekles is namelijk niet alleen om te leren maar ook ontspanning. Door bij een proefles al goed te kijken naar het karakter van de student en zich te verdiepen in zijn of haar interesses kan de docent een lestraject op maat ingaan waarbij de leerling zich een individu voelt die met zijn of haar passie bezig is ipv het zijn van een nummer. Een ander speerpunt van Het Popcollege is toegankelijkheid, mede door schappelijke tarieven, betaling per 4 lessen vooruit en een korte opzegtermijnen is het laagdrempelig om in te stappen.

Wegens het succes is Het Popcollege dan ook voornemend om naast Zutphen het concept langzaam over de Achterhoek uit te rollen.

Want muziek is voor iedereen!